"'' Nothing To Write Home About'' je dokumentarna foto serija o Bruslju in njegovih prebivalcih. Bruselj prikazujem kot tranzitno in minljivo mesto - polno presenečenj, a hkrati razočaranj. Skozi fotografije raziskujem tudi pomen besede ''writing (dopisovanje)'' in ''home (dom)'. "